Välkommen till Folsomskolans hemvist på nätet. Vi är en liten skola för kompletterande svenska för låg- och mellanstadiebarn i Folsom utanför Sacramento i Kalifornien, USA. För närvarande har vi undervisning för barn i klass 1 -- klass 10.

Vi jobbar med kompletterande undervisning i det svenska språket och behandlar svensk kultur ur olika perspektiv.  Barnen i skolan talar och förstår svenska.

Skolan är helt voluntärbaserad – föräldrar förväntas medverka aktivt varje vecka som lärare, administratörer och supportpersoner enligt scheman som görs upp på halvårsbasis.

For information in English: Click here

Mål

Målen med Folsomskolans verksamhet är:

  • Att utveckla, underhålla och befästa svenska språket - med undervisning så väl som lek och skoj.
  • Att förstärka våra barns svenska identitet.
  • Att ge våra barn en löpande dos svensk kultur i form av böcker, sånger och  ramsor.
  • Att hjälpa våra barn att vara tvåspråkiga i Elementary School.
  • Att uppmärksamma och fira alla svenska högtider och speciella dagar - allt från Lucia till Kanelbullens Dag.

 

Aktuellt

Läsåret 2016/2017 sträcker sig från 19 augusti till 16 december 2015 och 6 januari till 2 juni 2016.