Frågor och svar om undervisningen i svenska i Folsomskolan:

F: Mitt barn förstår svenska men pratar inte så bra, kan hon/han gå i svenska skolan?

S: Efter en initial kontakt med oss om språknivå och amibition kan man efter beslut prova på under tre undervisningstillfällen för att se vilken nivå barnet är på, men om  vi bedömer att barnet inte är på den nivå i svenska språket som behövs för att delta i och förstå undervisningen kommer barnet inte medverka och tillgodose sig undervisningen i skolan. Det är viktigt att man förstår instruktioner och kan interagera på svenska - både i grupparbetet och i den gemensamma lektionen. All kommunikation och undervisning sker på svenska och allt material i alla grupper är på svenska. Det är också viktigt att barnet själv har intresse av att gå i skolan och har en stark vilja att prata och lära sig svenska.

F: Jag är svensk men vi pratar inte svenska hemma men jag vill gärna att mitt barn ska lära sig svenska, kan mitt barn gå i svenska skolan i Folsom?

S: Nej, tyvärr. Folsomskolan är ett föräldrarkooperativ för barn som har svenska ett levande språk i hemmet med minst en förälder och vi har dessvärre inte möjlighet och resurser att lära ut svenska som ett nybörjarspråk.

F: Finns det någon verksamhet för yngre barn?

S. Nej, inte i dagsläget. Folsomskolan är för närvarande inriktad och anpassad för barn i åldern 8-12 år (klassrummets utformning, nivå på lektioner, typ av sånger etc).

F: Hur anmäler jag mitt intresse för Folsomskolan?

Ta kontakt med oss via kontaktforumuläret så återkommer vi med mer detaljerade information om förutsättningar och platsmöjligheter. Om vi bedömer att det finns möjlighet att ta in fler barn börjar alla nya med tre testlektioner för utvärdering av svenska och intresse för upplägg och undervisning.

F: Vad kostar det att vara med Folsomskolan?

S. Folsomskolan är en ideell organisation baserad på frivilliga insatser från alla elevers föräldrar. Vi försöker hålla nere kostnaderna till ett minimum och dela på de som uppstår till självkostnadspris.

F: Jag är svensk/talar svenska men har inga barn i rätt skolålder men är intresserad av att prata svenska med andra vuxna i Folsom?

S. Vad kul! Vi är flera svenska vuxna - kvinnor och män -  som gärna ses för en fika utanför skolschemat. Kontakta oss via kontaktformuläret.

 

 

 

Aktuellt

Läsåret 2016/2017 sträcker sig från 19 augusti till 16 december 2015 och 6 januari till 2 juni 2016.