Det här är våra ordningsregler för undervisningen i svenska på Folsomskolan:

Klassregler

I Folsomskolan:

1. Pratar vi svenska med varandra och med lärarna

2. Lyssnar vi noga och följer instruktioner

3. Har respekt för varandra

4. Räcker vi upp handen om vi vill tala eller fråga om något och pratar inte i mun på någon annan som pratar

5. Är vi rädda om våra böcker och böcker som vi lånar

6. Ansvarar vi för att ta med vårt skolmaterial varje vecka

Regler för föräldrar

• Föräldrar förväntas vara aktiva och engagerade i skolundervisningen enligt den plan som görs för varje termin

• Föräldrar förväntas närvara vid de schemalagda aktivteterna

• Föräldrar förväntas aktivt hålla utkik efter kompletterande material, roliga svenska upplevelser och bidra med böcker, material.

Närvaro och sjukdom

• Meddela senast 5 timmar före undervisningsstart om barnet kommer att utebli.

• Jobba hemma med aktiviteterna enligt schemat. 

 


Aktuellt

Läsåret 2016/2017 sträcker sig från 19 augusti till 16 december 2015 och 6 januari till 2 juni 2016.