All undervisning i Folsomskolan sker på svenska – lärarundervisning, material, hemuppgifter, bokläsning etc.Löpande kommunikation med föräldrar sker på svenska. Alla elever i Folsomskolan har svenska som ett levande och aktivt språk hemma, i tal och skrift.

Det går inte att lära sig ett språk med en lektion per vecka.

Svenskspråkiga föräldrar som är intresserade att medverka i Folsomskolan kan, om det för terminen finns plats för ytterligare barn, besöka undervisningen under tre lektionstillfällen och få sina svenska kunskaper utvärderade. Styrelsen fattar sedan beslut om svenska kunskaperna kommer att räcka till för ett aktivt deltagande.

 

 

 

 

 

Aktuellt

Läsåret 2016/2017 sträcker sig från 19 augusti till 16 december 2015 och 6 januari till 2 juni 2016.